Loader
Afdruk Informatieplicht volgens § 5 TMG. Jannik Schwarz Milter Str 24, 48231 Warendorf, Duitsland Tel.: 01627931355 E-mail: contact@dsorg.de Bron: Gemaakt met de imprint generator van AdSimple in samenwerking met 123familie.de EU Geschillenbeslechting In overeenstemming met de Verordening inzake online geschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-verordening) willen wij u informeren over het online platform voor geschillenbeslechting (OS-platform). Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online-platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr?tid=321176382. De nodige contactgegevens hiervoor vindt u hierboven in ons impressum. Wij wijzen er echter op dat wij niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie. Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website Wij ontwikkelen de inhoud van deze website voortdurend verder en spannen ons in om correcte en actuele informatie te verstrekken. Volgens de Duitse Telemedia Wet (TMG) §7 (1) zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen informatie, die wij voor gebruik ter beschikking stellen, in overeenstemming met de algemene wetten. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, in het bijzonder voor inhoud die door derden wordt verstrekt. Als dienstverlener in de zin van §§ 8 tot 10 zijn wij niet verplicht de door hen doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren volgens de algemene wetten als gevolg van gerechtelijke of officiële bevelen blijven onaangetast, zelfs in het geval van onze niet-aansprakelijkheid volgens §§ 8 tot 10. Als u problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zodat wij de illegale inhoud kunnen verwijderen. De contactgegevens vindt u in het impressum. Aansprakelijkheid voor links op deze website Onze website bevat links naar andere websites voor de inhoud waarvan wij niet verantwoordelijk zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor gelinkte websites, aangezien wij niet op de hoogte waren en zijn van enige onwettige activiteiten, wij dergelijke onwettige activiteiten niet hebben opgemerkt en wij links onmiddellijk zouden verwijderen indien wij op de hoogte zouden zijn van enige onwettige activiteiten. Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op. U vindt de contactgegevens in het impressum. Auteursrecht Alle inhoud van deze website (afbeeldingen, foto's, teksten, video's) zijn onderworpen aan het auteursrecht van de Bondsrepubliek Duitsland. Vraag ons a.u.b. voordat u de inhoud van deze website verspreidt, reproduceert of exploiteert, zoals bijv. herpublicatie op andere websites. Indien nodig zullen wij het ongeoorloofd gebruik van delen van de inhoud van onze site juridisch vervolgen. Als u op deze website inhoud aantreft die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)